www.petsplace.co.za

One of South Africa's biggest, oldest, & most trusted pet websites

 

 Home

Personal

Puppies for sale, all breeds

Dog Breeders

Breeds of dogs

Cats

Cat Breeders

Newsletter

Health & illness

Boarding kennels & catteries

Groomers

Dog jokes

Stories  & articles

Advertising rates

Links

Contact webmaster

 Afrikaans

VIRUSSE , BEDROG  en  GEMORSPOS

  Mense wat ‘gemorspos’ stuur is honde! Laat ons nie hulle slagoffers wees nie! Leer hoe om gemorspos en virusse uit te ken!

  Indien jy vermoed dat ‘n e-pos dalk gemorspos kan wees, rapporteer dit aan jou Internet Diens Verskaffer.As dit wel ‘n onskadelike e-pos is, is dit beter om veilig te speel as om agterna spyt te wees! 

Moenie enige aanhangsels oopmaak indien jy onseker is van wie dit kom nie. Aanhangsels kan soms virusse bevat. 

Moenie e-posse aanstuur indien jy ‘n ‘snaakse gevoel’ rondom dit  het nie. Vee dit eenvoudig uit! Of dit nou gemorspos is of nie, jy spaar die volgende persoon baie tyd! 

Hier volg ‘n paar gemorspos e-posse wat ek al ontvang het: 

Roodepoort se Diere Beskerming gaan sluit. 

‘n Vrywillige sendeling in Cameroon kry baie swaar en soek ‘n huis vir sy hond..Indien jy sou aanbied om te help met kostes, is jy ‘n slagoffer van bedrog, want daar is geen hond! 

‘ n Hond is verlore. Lees aandagtig of die telefoon nommer korrek is – dalk enige syfer uitgelaat? Is    die berig gedateer? Word die naam van die dorp genoem? 

‘n Kind is verlore. Die kind mag dalk reeds gevind wees teen die tyd wat die e-pos jou bereik, maar jy sal nie weet nie, want die bedrieer verwyder die datum, plek, foonnommers en alles wat dit ‘n geloofwaardige e-pos sou maak. 

‘n Kind is besig om te sterf aan kanker en indien jy die e-pos sou aanstuur, sal sy geld ontvang.  Hierdie bedrieers speel op mense se gevoelens. Hulle gebruik werklike situasies en manupileer die publiek. Die kind mag dalk alreeds gesterf het, maar die e-pos doen steeds die rondte, synde daar geen manier is om die waarheid vas te stel nie. 

‘n Weduwee is besig om te stef aan kanker en wil geld nalaat vir ‘die Here se werk’, of sy wil die geld uit ‘n Afrika-land uitkry. Sy wil graag jou bank besonderhede he om te ‘deponeer’, maar jy is die een wat uiteindelik besteel word! 

Party e-posse beweer dat, indien jy dit aanstuur, sal jy geld of ‘n gratis selfoon ontvang. 

Indien jy die e-pos terug stuur vir die persoon wat dit vir jou gestuur het, sal jy baie voorspoedig wees. Hoekom moet jy dit terugstuur? Die persoon het dit reeds gelees! Vee dit eerder uit anders versamel die bedrieer net meer e-pos adresse!

  Baie petisies word uitgestuur deur mense wat die e-pos adresse ‘steel’en verkoop aan aanlyn adverteerders. Die inhoud van hierdie petisies mag waar wees, maar om dit aan te stuur, is ‘n gemors van tyd en vertraag die internet. 

Party e-posse haal welbekende figure en organisasies aan, soos Dr. James Dobson en Radio Kansel. Dit klink dan soos ‘n geloofwaardige en goeie e-pos!

  Bedrieers kopieer Christelike boodskappe, stuur dit aan en weet dat mense dit nie sommer uitvee nie.

  Jy het ‘n oorsese lotery gewen.

  Jy het ‘n bedrag geeerf van ‘n verlangse familielid.

  Die weduwee van ‘n politikus in ‘n ander land wil geld in jou bankrekening insit om dit uit haar land te kry. ‘n Vrou se naam word gebruik, omdat vrouens meer geloofwaardig is.

English  top of page   Advertising Rates  contact webmaster  home